LOGO VERİTABANI TABLO AÇIKLAMALARI

LOGO GO VERİTABANI TABLO AÇIKLAMALARI

Tablo adı Açıklama
DÖNEM TABLOLARI

LG_XXX_XX_BNFICHE Banka fişleri
LG_XXX_XX_BNFLINE Banka hareketleri
LG_XXX_XX_BNTOTFIL Banka aylık toplamları
LG_XXX_XX_CLFICHE Cari hesap fişeri
LG_XXX_XX_CLFLINE Cari hesap hareketleri
LG_XXX_XX_CLRNUMS Cari hesap risk tabloları
LG_XXX_XX_CLTOTFIL Cari hesap aylık toplamları
LG_XXX_XX_CSCARD Çek/Senet kartları
LG_XXX_XX_CSHTOTS Kasa aylık toplamları
LG_XXX_XX_CSROLL Çek/Senet bordroları
LG_XXX_XX_CSTRANS Çek/Senet hareketleri
LG_XXX_XX_EMFICHE Muhasebe fişleri
LG_XXX_XX_EMFLINE Muhasebe hareketleri
LG_XXX_XX_EMUHTOT Muhasebe aylık toplamları
LG_XXX_XX_FOLDER Döküman katalog bilgileri (watermark varsa)
LG_XXX_XX_INVOICE Faturalar
LG_XXX_XX_KSLINES Kasa işlemleri
LG_XXX_XX_ORFICHE Sipariş fişleri
LG_XXX_XX_ORFLINE Sipariş hareketleri
LG_XXX_XX_PAYTRANS Ödeme/Tahsilat hareketleri
LG_XXX_XX_PERDOC Döküman bilgileri (örnek malzeme resmi)
LG_XXX_XX_PRDCOST Maliyet dönem kapama kayıtları
LG_XXX_XX_PRODUCER Müstahsil faturası
LG_XXX_XX_SERILOTN Malzeme seri lot no. Bilgileri
LG_XXX_XX_SLQCASGN Kalite kontrol hareketleri
LG_XXX_XX_SLTRANS Seri/Lot hareketleri
LG_XXX_XX_SRVNUMS Aylık hizmet toplamları
LG_XXX_XX_SRVTOT Aylık hizmrt alış/satış toplamları
LG_XXX_XX_STFICHE Stok fişleri
LG_XXX_XX_STINVENS Malzeme alış/satış aylık toplamları
LG_XXX_XX_STINVTOT Günlük malzeme ambar toplamları
LG_XXX_XX_STLINE Malzeme hareketleri
LG_XXX_XX_TRANSAC Firma dönem bilgileri
LG_XXX_ACCCODES Entegrasyon bağlantı kodları

FİRMA TABLOLARI
LG_XXX_ASCOND Alış/Satış koşulları
LG_XXX_BANKACC Banka hesapları
LG_XXX_BNCARD Bankalar
LG_XXX_BOMASTER Ürün reçeteleri
LG_XXX_BOMLINE Ürün reçete satırları
LG_XXX_BOMREVSN Ürün reçete revizyonları
LG_XXX_CHARASGN Malzeme özellik ataması
LG_XXX_CHARCODE Özellik kodları
LG_XXX_CHARVAL Özellik değerleri
LG_XXX_CLCARD Cari hesap kartları
LG_XXX_CLINTEL Cari hesap istihbarat bilgileri
LG_XXX_COPRDBOM Reçete-ek ürün ataması
LG_XXX_CRDACREF Kart-Muhasbe kodları
LG_XXX_DECARDS İndirim/Masraf kartları
LG_XXX_DISPLINE İş emirleri
LG_XXX_DISTLINE Dağıtım şablonu satırları
LG_XXX_DISTTEMP Dağıtım şablonları
LG_XXX_EMCENTER Masraf malzemeleri
LG_XXX_EMGRPASS Çalışan-Grup ataması
LG_XXX_EMPGROUP Çalışan grubu
LG_XXX_EMPLOYEE Çalışanlar
LG_XXX_EMUHACC Muhasebe hesapları
LG_XXX_ENGCLINE Mühendislik değişikliği işlemi
LG_XXX_FAREGIST Sabit kıymet kayıtları
LG_XXX_FAYEAR Sabit kıymet yıllık kaydı
LG_XXX_FIRMDOC Döküman katalog girişi(watermark)
LG_XXX_INVDEF Malzeme-Ambar bilgileri
LG_XXX_ITEMS Malzemeler
LG_XXX_ITEMSUBS Malzeme alternatifleri
LG_XXX_ITMBOMAS Malzeme-Ürecetesi ataması
LG_XXX_ITMCLSAS Malzeme-Malzeme sınıfı ataması
LG_XXX_ITMFACTP Malzeme-Fabrika bilgileri
LG_XXX_ITMUNITA Malzeme-Birim ataması
LG_XXX_ITMWSDEF Malzeme-İş ist. bilgileri
LG_XXX_ITMWSTOT Malzeme-İş ist. Toplamları (günlük)
LG_XXX_KSCARD Kasalar
LG_XXX_LABORREQ Çalışan ihtiyaçları
LG_XXX_LNGEXCSETS Bazı kayıtların diğer dillerdeki açıklamaları
LG_XXX_LNOPASGN Operasyon-Malzeme ilişkisi
LG_XXX_LOCATION Stok yerleri
LG_XXX_LOGREP LOG (izleme) kaydı
LG_XXX_OCCUPATN Kaynak kullanımları (üretim)
LG_XXX_OPATTASG Operasyon-Özellik ataması
LG_XXX_OPERTION Operasyonlar
LG_XXX_OPRTREQ Operasyon ihtiyacları
LG_XXX_PAYLINES Ödeme plan satırları
LG_XXX_PAYPLANS Ödeme planları
LG_XXX_PEGGING İşlem bağlantıları (üretim emri, sipariş)
LG_XXX_PRCARDS Promosyon kartları
LG_XXX_PRCLIST Alış/Satış fiyatları
LG_XXX_PRODORD Üretim emirleri
LG_XXX_PRVOPASG Öceki operasyon ilişkileri
LG_XXX_QASGN Kalite kontrol hareketi- Kalite kontrol ataması
LG_XXX_QCLVAL Kalite kontrol değerleri
LG_XXX_QCSET Kalite kontrol setleri
LG_XXX_QCSLINE Kalite kontrol satırları
LG_XXX_ROUTE Satış yönetim raporları
LG_XXX_ROUTETRS Satış rota satırları
LG_XXX_ROUTING Üretim rotaları
LG_XXX_RTNGLINE Üretim rota stırları
LG_XXX_SELCHVAL

Yer işareti koy permalink.

LOGO VERİTABANI TABLO AÇIKLAMALARI için 1 cevap

  1. haslider diyorki:

    bilgi için teşekkür ederiz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir