LOGO VERİTABANI TABLO AÇIKLAMALARI

LOGO GO VERİTABANI TABLO AÇIKLAMALARI

Tablo adı Açıklama
DÖNEM TABLOLARI

LG_XXX_XX_BNFICHE Banka fişleri
LG_XXX_XX_BNFLINE Banka hareketleri
LG_XXX_XX_BNTOTFIL Banka aylık toplamları
LG_XXX_XX_CLFICHE Cari hesap fişeri
LG_XXX_XX_CLFLINE Cari hesap hareketleri
LG_XXX_XX_CLRNUMS Cari hesap risk tabloları
LG_XXX_XX_CLTOTFIL Cari hesap aylık toplamları
LG_XXX_XX_CSCARD Çek/Senet kartları
LG_XXX_XX_CSHTOTS Kasa aylık toplamları
LG_XXX_XX_CSROLL Çek/Senet bordroları
LG_XXX_XX_CSTRANS Çek/Senet hareketleri
LG_XXX_XX_EMFICHE Muhasebe fişleri
LG_XXX_XX_EMFLINE Muhasebe hareketleri
LG_XXX_XX_EMUHTOT Muhasebe aylık toplamları
LG_XXX_XX_FOLDER Döküman katalog bilgileri (watermark varsa)
LG_XXX_XX_INVOICE Faturalar
LG_XXX_XX_KSLINES Kasa işlemleri
LG_XXX_XX_ORFICHE Sipariş fişleri
LG_XXX_XX_ORFLINE Sipariş hareketleri
LG_XXX_XX_PAYTRANS Ödeme/Tahsilat hareketleri
LG_XXX_XX_PERDOC Döküman bilgileri (örnek malzeme resmi)
LG_XXX_XX_PRDCOST Maliyet dönem kapama kayıtları
LG_XXX_XX_PRODUCER Müstahsil faturası
LG_XXX_XX_SERILOTN Malzeme seri lot no. Bilgileri
LG_XXX_XX_SLQCASGN Kalite kontrol hareketleri
LG_XXX_XX_SLTRANS Seri/Lot hareketleri
LG_XXX_XX_SRVNUMS Aylık hizmet toplamları
LG_XXX_XX_SRVTOT Aylık hizmrt alış/satış toplamları
LG_XXX_XX_STFICHE Stok fişleri
LG_XXX_XX_STINVENS Malzeme alış/satış aylık toplamları
LG_XXX_XX_STINVTOT Günlük malzeme ambar toplamları
LG_XXX_XX_STLINE Malzeme hareketleri
LG_XXX_XX_TRANSAC Firma dönem bilgileri
LG_XXX_ACCCODES Entegrasyon bağlantı kodları

Continue reading

Sql Server Management Üzerinden Otomatik Yedekleme İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilir

SQL Sunucu üzerinde otomatik yedekleme sayesinde dilediğiniz zaman dilimlerinde, istediğiniz Database’lerin yedeklerini aldırmanız mümkündür ve aldıracağınız bu yedeklerin local Sunucuya alınma gibi bir zorunluluğu da bulunmamaktadır ister storenge üzerinizde bulunan bir lun üzerine yedeğinizi aldırabilir isterseniz başka bir Sunucu üzerine yedeğinizi aldırabilirsiniz.

Continue reading